Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

Meillä voit hakea suoraan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet heti opintojesi alusta alkaen suomen kieltä, kirjallisuutta ja opettajan suuntautumisopintoja. Opinnoissa yhdistyvät niin teoria kuin käytännön osaaminen. Lue lisää Opintopolusta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan opinnot koostuvat seuraavista osista:

aikka-kokonaisuus

Terhi PaakkinenÄidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja