Monialainen kieliasiantuntija

Monialaisen kieliasiantuntijan koulutuksesta saat erinomaiset valmiudet työskennellä kielen, viestinnän ja kulttuurin ammattilaisena erilaisissa työtehtävissä tai yrittäjänä. Kieliasiantuntija taitaa luovan ja tarkoituksenmukaisen viestinnän, tapahtumajärjestelyt ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa.

Monialaisen kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelmaan kuuluu paljon vapaasti valittavia opintoja. Ne ovat erityisen tärkeitä, sillä niillä on ratkaiseva merkitys tulevien työtehtävien löytämisessä. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yli sata oppiainetta, joista valitsemalla voit suuntautua juuri sinua kiinnostaville aloille.

Monialaisen kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelmassa on useita opintosuuntia (=kieliä). Voit tehdä valintakoetilaisuudessa kaikkien niiden kielten kokeet, joiden opiskelusta olet kiinnostunut. Sinun on mahdollista saada opinto-oikeus useampaan kieleen jo heti hakuvaiheessa. Jos saat useamman kielen opinto-oikeuden kevään valintakokeessa, voit päättää opintojen alkaessa, minkä kielen opintoihin keskityt. Muiden kielten opinto-oikeuksia voit hakea myös heti opintojen alettua. Lue tarkemmin opinnoista Opintopolusta.

Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot:

mokka-kokonaisuus

Terhi PaakkinenMonialainen kieliasiantuntija