FAQ

Usein kysytyt kysymykset

Opiskelu

Opiskelija valitsee itse kurssit lukujärjestykseensä pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Kurssien suoritustavat vaihtelevat suuresti. On esimerkiksi luentoja, pienryhmäopetusta, itseopiskelua, verkkokursseja ja projektikursseja. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella on runsaasti kursseja, jotka tasapainottelevat luennoinnin, keskustelun ja pienten tehtävien välillä. Keskusteluihin on helppo osallistua ja kielitaitoaan kehittää vaivattomasti, sillä opiskelijoita ei usein kurssilla ole muutamaa kymmentä enempää. Kursseihin sisältyy lähes aina kurssitapaamisten ulkopuolisia tehtäviä. Erilaisten tehtävien ja oheislukemistojen avulla kerrataan aikaisemmin käsiteltyjä asioita tai perehdytään tuleviin. Kurssisuoritukseen sisältyy monesti myös joitain seuraavista: yksi tai useampi kirjoitettu tehtävä (esim. analyysi), luentopäiväkirja tai loppukoe.

Opintosuunta on kieliaine, johon syvennyt opinnoissasi. Aiemmin opintosuunnasta käytettiin nimeä pääaine. Haettaessa valitaan tutkinto-ohjelma, jonka sisällä voi olla useita opintosuuntia (= eri kieliä). Voit siis hakea esimerkiksi kielten aineenopettajan tutkinto-ohjelmaan ja valita opintosuunnaksesi ruotsin kielen osallistumalla sen valintakokeeseen.

Tutkintoon kuuluu opintosuunnan opintojen lisäksi valinnaisia opintokokonaisuuksia (ent. sivuaine), joilla laajennat osaamistasi valitsemallasi alalla. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yli sata oppiainetta, joista valita. Lisätietoja valinnaisista opinnoista saat yliopiston valinnaisten opintojen portaalista.

Pystyt itse vaikuttamaan paljon siihen, miltä lukujärjestyksesi näyttää ja siten myös päiviesi pituuteen. Opetus sijoittuu lukujärjestyksessä kahdeksasta kuuteen välille, 90 minuutin kokonaisuuksina. Valinnoistasi riippuen opetusta saattaa olla joinain päivinä kahdeksasta neljään vähäisillä tauoilla, kun taas jotkut päivät voivat olla kokonaan vailla opetusta. Muista kuitenkin ottaa huomioon kotona tehtävän työn määrä.

Suuri osa yliopistossa tehtävästä työstä tehdään opetuksen ulkopuolella. Kurssien laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Esimerkiksi jos kolmen opintopisteen kurssiin kuuluu 12 kahden tunnin luentokertaa, kertyy luennoista noin yhtä opintopistettä vastaava työpanos. Luentojen ulkopuolelle jää siis noin kahta opintopistettä, eli noin 54 tunnin työtä vastaava työmäärä.

Käytännössä useilla kursseilla annetaan muutaman sivun tekstejä kotona luettavaksi ja pieniä tehtäviä ratkaistavaksi. Näiden avulla kerrataan ja valmistaudutaan seuraavaan opetuskertaan. Lisäksi kursseihin usein kuuluu lopputehtävä tai tentti.

Kyllä voi. Jyväskylän yliopistosta voi useiden vaihto-ohjelmien kautta lähteä vaihtoon lähes mihin päin maailmaa vain. Ulkomailla suoritettava vaihto- tai harjoittelujakso kuuluu useissa kielissä osaksi tutkintoa.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaineilla on omia vaihtopaikkoja Euroopassa ERASMUS-ohjelman kautta. Kaikki Jyväskylän yliopistossa opiskelevat voivat hakea vaihtopaikkoja myös seuraavien ohjelmien kautta:

  • ISEP (Euroopan ulkopuoliset kohteet),
  • NORDLYS (pohjoismaat) ja
  • FIRST (Venäjä)

Opiskelijoiden vaihtokertomuksia voit käydä lukemassa yliopiston kansainvälisten palveluiden sivuilta.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opinnot on suunnattu heille, joilla on jo vähintään lukion oppimäärää vastaavat taidot jostain kielestä ja jotka ovat kiinnostuneita perehtymään tarkemmin kieleen, sen käyttöön sekä kielen taustalla olevaan kulttuuriin.

Yliopiston kielikeskus sen sijaan tarjoaa kaikille yliopisto-opiskelijoille sekä henkilökunnalle viestintä- ja kieliopetusta opiskelun ja työelämän tarpeisiin. Kielikeskuksessa voit aloittaa kieliopinnot aivan alkeista.

Jyväskylän yliopisto jakautuu kolmelle kampukselle Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen ja Ylistönrinteelle, jotka ovat lähellä toisiaan. Seminaarinmäki sijaitsee aivan keskustan tuntumassa, Kauppakadun päässä, ja Matkakeskukseltakin sinne kävelee noin parissakymmenessä minuutissa. Mattilanniemi ja Ylistönrinne puolestaan sijaitsevat Jyväsjärven rannalla. Näihinkin kävelee Matkakeskukselta noin 20 minuutissa.

Valintakokeet

Ajankohtaisinta tietoa valintakokeista löydät Opintopolusta

Aava & BangFAQ