Suvi Metsola

Opiskeluiden paras anti oli aika, jonka vietin venäläisissä yliopistoissa – syyslukukauden 2000 Pietarissa ja lukuvuoden 2001–2002 Jaroslavlissa. Opintojen aikana olin aktiivisesti mukana ainejärjestötoiminnassa ja tein myös kausiluontoista työtä venäläisten matkailijoiden parissa. Lisäksi opintoihini kuului työharjoittelu yliopiston kielikeskuksessa.

Valmistumistani vauhditti neljän hengen yhteinen graduprojekti, jossa jokainen osallistuja oli vastuussa työn etenemisestä sekä itselleen että muille. Valmistuin keväällä 2005 ja siitä lähtien lähtien olen ollut keskeytyksettä työelämässä. Gradun valmistuttua lähdin kesäksi töihin Pietariin Suomen pääkonsulaattiin viisumivirkailijaksi. Kesän aikana Jyväskylässä asuva ystäväni viestitti, että hän lähtee matkoille pitkäksi aikaa ja hänen tilalleen tarvitaan venäjän kielen osaaja. Kävin työhaastattelussa ja minut valittiin tehtävään Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kansainvälistymispalveluihin. Työskentelin Jykesillä 8,5 vuotta yrityskehittämisen parissa aloittaen assistentin roolissa ja edeten kehittämispäälliköksi. Päätehtävänäni oli toimia Venäjän kaupan asiantuntijana ja auttaa alueen yrityksiä Venäjän markkinoille, antaa kansainvälisen kaupan neuvontaa, auttaa liikeyhteyskontaktien löytämisessä ja käytännön kaupankäyntiin liittyvissä asioissa. Toimin myös linkkinä venäläisille yrityksille, jotka halusivat investoida Suomeen tai löytää suomalaisia liikekumppaneita.

Keväällä 2014 siirryin kehittämisyhtiömaailmasta työskentelemään yksityiselle sektorille. Nykyisin toimin projekteista vastaavana partnerina kansainvälisen liiketoiminnan kumppaniyrityksessä East Consulting Oy, joka tarjoaa asiakkailleen käytännönläheisiä palveluita erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen, käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. Toimimme noin 10 markkina-alueella Itä-Euroopassa, Venäjällä, Pohjoismaissa ja Lähi-Idässä. Työssäni haastan itseni jatkuvasti kehittymään ja oppimaan uusia asioita. Yrityksen dynaamisen tiimin lisäksi toimin alati yhteistyössä kansainvälisen kumppaniverkostomme kanssa toteuttaen erilaajuisia asiakasprojekteja, jotka kaikki ovat hyvin erilaisia asiakastarpeisiin räätälöityjä. Yrityskohtaisen asiakastyön lisäksi olen löytänyt itseni pitämästä kansainväliseen kauppaan liittyviä koulutustilaisuuksia.

Tähänastisen työurani aikana suurinta iloa minulle on tuottaneet onnistuneet asiakasprojektit kansainvälisillä markkinoilla. Kun asiakas saa kaupat tai löytää uuden yhteistyökumppanin, olemme onnistuneet.

Työssäni on tärkeää, että osaan toimia kansainvälisten asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Venäjän kielen ja liiketoimintakulttuurin tuntemus on välttämätöntä työssäni. Englannin kielen ohella venäjä on tärkeä työkieleni, jota käytän päivittäin jossain muodossa. Venäjän kieltä olen oppinut parhaiten opiskellessani Venäjällä, jolloin sain myös rohkeutta käyttää kieltä eri tilanteissa. Tietotyön opinnot toivat tutuksi työkalut, joita nyt käytän päivittäin. Yhteiskuntapolitiikan opinnot sivistivät ja toivat ajatteluuni uusia näkökulmia. Opintoihin liittynyt tiimityöskentely valmisti minua toimimaan sekä osana edustamani yrityksen että asiakasyritysten kansainvälisiä tiimejä.

Suorittamani opinnot ovat olleet hyödyksi työelämässä. Olen kuitenkin huomannut, että markkinointi- ja viestintäopinnoista olisi ollut minulle hyötyä samoin kuin yritystoimintaan ja ulkomaankauppaan liittyvistä opinnoista. Näitä tietoja ja taitoja olen pystynyt hankkimaan työssäni käytännön kautta.  Olen myöhemmin täydentänyt osaamistani myös suorittamalla kansainvälisen kaupan arvoketjunkehittäjä -koulutuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Tullessani yliopistoon opiskelemaan venäjän kieltä haaveilin idealistina auttavani suomalaisia ja venäläisiä ymmärtämään toisiaan – tekemään asioita yhdessä. Usein kielimuuri ja erilainen kulttuuri vaikeuttavat suurestikin yhteisymmärrystä. Nyt vuosien jälkeen voin todeta, että olen onnistunut toteuttamaan haavettani. Nykyisessä työssäni pystyn omalta osaltani tukemaan yhteistyön aloittamista ja käytännön toteuttamista niin suomalaisten ja venäläisten kuin muiden markkina-alueiden yritysten välillä.

 

Lisää alumnitarinoita

Aava & BangSuvi Metsola